U p o z o r n ě n í

AKTUALIZOVÁN CENÍK

K 1.1.2020 aktualizován ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Informace vložena: 7.1.2020

U p o z o r n ě n í

POTVRZENÍ PRO ÚP

Potvrzení na žádost pacienta (zmimo jiné zdravotní omezení a jiná potvrzení pro úřady práce) nejsou úkonem hrazeným ze zdravotního pojištění.

Potvrzení hradí pacient!!

Informace vložena: 14.5.2018

U p o z o r n ě n í

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Komplexní vyšetření, jako např. pro řidičský průkaz, vyplnění poukazu k lázeňské či rehabilitační léčbě, žádostí do domovů důchodců či domovů s pečovatelskou službou, vyšetření pro potřeby OSSZ (invalidita, OZP, příspěvky na péči), preventivní a pracovně lékařské prohlídky, provádíme po předchozím objednání (telefonicky či e-mailem) v době tomu vyhrazené. 
Respektujte toto, prosím, předejdete tak dlouhým čekacím dobám v době vyhrazené akutním stavům.
Výše uvedená vyšetření nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

U p o z o r n ě n í

ODBĚRY KRVE

Odběry krve, moče a jiných vzorků:
Pondělí:  7:00 – 8:30
Středa:  7:00 – 8:30
Pátek:  7:00 – 8:30
V úterý se odběry neprovádí z důvodu odpolední ambulance.
O výsledcích se prosím informujte ať už telefonicky nebo osobně kterýkoliv následující den.

U p o z o r n ě n í

OČKOVÁNÍ

Očkování zahájeno.

Očkování proti chřipce – sezónně říjen-prosinec

Očkujeme rovněž proti pneumokokům (původcům zápalů plic a zánětů středouší)

Obě očkování jsou pacientům nad 65 let plně hrazená pojišťovnou

 Více informací u lékaře.

U p o z o r n ě n í

VÝPIS Z DOKUMENTACE

V souvislosti s platností zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a platností vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, nelze pro potřeby pracovně lékařských prohlídek vydávat celou zdravotnickou dokumentaci, pouze výpis z ní.
Vzhledem k časové náročnosti bude výpis ze zdravotní dokumentace připraven do druhého dne po jeho objednání  (telefonicky či mailem).