Prohlášení posuzované osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře, o své zdravotní způsobilosti

10.10.2022

A stament of a person under consideration who does not have a registered practitioner

10.10.2022

Souhlas s očkováním

10.10.2022

Nesouhlas s očkováním

10.10.2022

Revers

10.10.2022

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci

Více informací o očkování dospělých a dětí naleznete zde:

Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky

10.10.2022

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

10.10.2022

Potřebuješ lékařské potvrzení?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU