Katalog služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Výkony za přímou úhradu

 Cena (Kč)
 Lékařská prohlídka do zaměstnání    Vstupní

Periodická, mimořádná

Výstupní

500,-

500,-
500,-
Šetření na pracovišti, protokol o prohlídce pracoviště (objektu) 700,-
Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu (prodloužení) 600,-
Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz, vrácení řidičského průkazu 500,-

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz – student, důchodce

300,-
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 350,-
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství – student 200,-
Posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění 300,-
Tiskopis pro pojišťovnu (úraz, nemoc) – vyplnění, potvrzení 300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost, pro potřeby PLS (3-10dní) 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost, pro potřeby PLS do 24hod. 400,-
Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ (kus) 100,-
Zpráva pro policii a soudy 300,-
Vypsání žádosti do domova pro seniory, DPS /kus 50,-
Přednostní vyšetření z osobních důvodů 500,-
Vyšetření glukometrem, EKG, pro neléčebný účel 300,-
Vyšetření a potvrzení pro sportovní aktivitu, tábory aj. 100,-
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony 800,-
Aplikace očkování za 1 vakcínu (nepovinné a doporučené) 100,-
Telefonické objednání pacienta na vyšetření 0,-
Jiná potvrzení na žádost pacienta (např. pracovní omezení pro ÚP) 100,-
Minimální administrativní výkon 50,-
Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 150,-
Kopie nálezu na žádost pacienta 1,-/strana
Léčivo aplikované dle potřeby – dle aktuálního doplatku pojišťovny xxx

Platnost od: 1.1.2020