ODBORNOST

  • Narozena v r. 1980 v Ostravě, v roce 1998 absolventka Gymnázia Slezská Ostrava.
  • V letech 1998 - 2005 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s absolutoriem v oboru všeobecné lékařství.
  • 2004 zahraniční stáž na interním oddělení nemocnice Hospital de Egas Moniz Lisboa Universidade Nova de Lisboa v Lisabonu.
  • V letech 2005-2010 sekundární lékař na III. Interním oddělení Městské nemocnice Ostrava s předatestační přípravou v oboru Vnitřní lékařsví, s ukončeným interním základem, posléze předatestační příprava v oboru Všeobecné praktické lékařství – ukončeno atestační zkouškou se získáním odborné způsobilosti v oboru Všeobecné praktické lékařství dne 22.11.2012.
  • Od roku 2010 dosud výkon profese praktického lékaře pro dospělé.
  • Diplom celoživotního vzdělávání - rok 2013, 2018.
  • Od roku 2015 Licence pro výkon lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství pro dospělé.
  • Členka ČLK, ČLS JEP, SPL.

Potřebuješ se lékaře na něco zeptat?

OBJEDNEJ SE A DOMLUV SI SCHŮZKU