AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Akutní ošetření, péče o chronicky nemocné.

ODBĚRY KRVE

Odběry krve a jiného biologického materiálu (moč, výtěry z horních cest dýchacích, konečníku, ran)

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Zdravotní preventivní prohlídky podle vyhl. č. 70/2012, s novelizací r. 2016 (vyhláška č. 317/2016 Sb.).

OŠETŘOVÁNÍ RAN

Ošetření akutních ran, ošetřování chronických ran - v domácím prostředí spolupráce s agenturou domácí péče.

VYŠETŘENÍ GLYKÉMIE, CRP, INR

Ambulantní vyšetření hladiny krevního cukru, CRP (zánětlivý ukazatel), INR (ukazatel ředění krve) – ambulance je vybavena přístroji k rychlému ambulantnímu vyšetření vzorku krve (přístroje certifikovány).

EKG, TK HOLTER

EKG, 24-hodinová monitorace krevního tlaku – vyšetření prováděná v rámci kardiovaskulární prevence a při podezření na onemocnění kardiovaskulárního systému.

MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Ženám po 45. roce věku odeslání na mamografické vyšetření v rámci prevence rakoviny prsu.

VYŠETŘENÍ ZRAKU

Základní vyšetření zrakové ostrosti – z preventivních důvodů i v rámci vyšetření pro zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidle (ŘP).

SLUŽBY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Posudky

Konzultace

Formuláře

Pracovně-lékařské služby – dle zákona č. 373/2O11 Sb., o specifických zdravotních službách, s prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb., resp. její novelizací vyhl. č. 436/2017 Sb.     (s účinností od 15. prosince 2017).

MOŽNOST OŠETŘENÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Nedílnou součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství je vždy návštěvní služba a možnost ošetření pacienta ve vlastním sociálním prostředí, vždy po předchozí domluvě.